Upprop nrg4africa Insamlingsstiftelse

Till alla nuvarande och blivande sponsorer till ”Nrg4africa Insamlingsstiftelse” och alla som vill stödja Nrg4africa Insamlingsstiftelse verksamhet för att accelerera en hållbar utveckling som bedrivs i linje med Agenda 2030 Sustainable Development Goals.

Nrg4africa Insamlingsstiftelse har till syfte och ändamål att samla in medel för att främja hållbar energiutveckling i Afrika genom utveckling och produktion av energilager/microgridar; att verka för utveckling av energilösningar som är behjälpliga i detta; att genom föregående punkter bidra till uppfyllandet av FNs Agenda 2030 Sustainable Development Goals på den Afrikanska kontinenten.

Stiftelsen kommer främja ovanstående syften genom utveckling av de tekniska lösningarna som ligger till grund för de energilager som bildar microgridarna. Dessa energilager/microgridar kommer att installeras kostnadsfritt på lämpliga platser i samråd med SIDA, Power Africa och liknande organisationer. Mottagarna av energilager/microgridar är samhällen som ligger bortom befintlig infrastruktur och är i avsaknad av elektricitetlagring. Mottagarna/platserna bestäms i samråd med SIDA, Power Africa och liknande organisationer.

Undertecknade stiftare beslutar härmed att bilda stiftelsen ” Nrg4africa Insamlingsstiftelse” att såsom självständig stiftelse främja ovanstående ändamål. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Stiftelsetyp

Insamlingsstiftelse

Stiftare

Johan Kärrman

Stiftelsens namn

Insamlingsstiftelsen namn är ”nrg4africa Insamlingsstiftelse”, kallad ”nrg4africa”.